Widoki zbiorcze

Widoki zbiorcze zawierają wybraną listę maszyn/linii w ramach systemu. Ujednolicony sposób prezentacji zawiera dane dotyczące aktualnego statusu oraz wybranych wskaźników produkcyjnych. Interfejs umożliwia filtrowanie widoków w ramach wybranych grup funkcjonalnych, lokalizacji lub obszarów produkcyjnych. Istnieje możliwość poglądu danych zgodnie z zadanym zakresem czasowym. Aby wyświetlić szczegółowe dane wybranej maszyny wystarczy kliknąć w obszar wybranej belki statusu.
W systemie występują domyślnie dwa widoki zbiorcze – ogólny i szczegółowy. Widok szczegółowy funkcjonalnie zbliżony jest do podstawowego widoku zbiorczego, z tym że dla każdej  w wyświetlanych maszyn prezentowane są tzw. paski postępu zawierające graficzną interpretację statusów maszyny z wybranego zakresu czasowego. Podobnie jak na widoku podstawowym istnieje możliwość filtrowania danych.
Wykorzystując tryb pełnoekranowy przeglądarki możemy wyświetlać informacje dotyczące wybranej grupy maszyn na wielkoformatowych monitorach a nawet telewizorach wyposażonych w przeglądarkę (np. smart TV).

Panel

Ekrany dostępne z poziomu panelu operatorskiego (terminala) zainstalowanego w obszarze maszyny. Na ekranie prezentowane są bieżące informacje produkcyjne pogrupowane w odrębne zakładki. Domyślny widok (zakładka Panel) prezentuje graficznie wszystkie składowe wskaźnika OEE oraz wykresy prezentujące przebieg pracy maszyny w odniesienie do rzeczywistego cyklu podstawowego oraz paska postępu (historia statusów). Wygląd panela operatorskiego oraz ilość prezentowanych danych definiowana jest w części definicyjnej systemu na etapie wdrażania systemu.

Akcje operatorskie

Ekrany części operatorskiej służą do interakcji z operatorem maszyny. Cały interfejs zoptymalizowany jest pod kątem dostępu przy użyciu ekranów dotykowych. Każda interwencja operatora logowana jest w systemie w postaci tzw. audit traila.

Definicje

Część definicyjna umożliwia konfigurację systemu w zakresie obsługiwanych maszyn, produkowanych detali, używanych narzędzi, listy statusów szczegółowych, powodów braków itd. Wszystkie operacje dostępne są z poziomu przeglądarki. Każda wprowadzona zmiana dostępna jest w całym systemie bezpośrednio po zapisie zmian.

Komunikator

Zintegrowany „Komunikator” służy do wysyłania komunikatów do komputerów produkcyjnych (paneli przy maszynach) z poziomu interfejsu nadrzędnego. Umożliwia wysyłanie powiadomień lub poleceń do pracowników obsługujących daną maszynę ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Raporty

Oprócz klasycznych raportów zdefiniowanych w systemie na etapie projektowania systemu (tzw. szablonów), użytkownik ma możliwość tworzenia własnych zestawień uwzględniających wszelkie możliwe konfiguracje i relacje danych oraz wskazane ramy czasowe. Część raportów może być generowana w sposób automatyczny i zapisywana lub drukowana bez ingerencji operatora