rsmaticoee-main

Witamy na stronie systemu RSmatic OEE

dedykowanego systemu do automatycznego raportowania wydajności pracy maszyn i śledzenia procesu produkcyjnego

Na rynku występują różnego rodzaju systemy wspomagające monitorowanie produkcji oraz wyliczające wybrane wskaźniki wydajności. W praktyce okazuje się, że przewidziane w nich mechanizmy są niewystarczające, posiadają znaczne ograniczenia funkcjonalne lub zaporowe koszty wdrożenia.

Tworząc system RSmatic OEE zadbaliśmy o to, aby funkcjonalnie był on szyty na miarę potrzeb naszych klientów, a jednocześnie dawał komfort użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu bazującemu na przeglądarce WWW.

System RSmatic OEE w pełni uwzględnia specyfikę i charakter procesu produkcyjnego przy zachowaniu przejrzystości a jednoczenie narzuconego poziomu szczegółowości prezentowanych danych. Dzięki wydajnemu mechanizmowi zbierania danych produkcyjnych (pochodzących wprost z systemów sterowania)  zapewnia wysoką wiarygodność i spójność gromadzonych informacji.

Wszystko to składa się na rozwiązanie pozwalające naszym klientom, w przemyślany sposób, monitorować i optymalizować wykorzystanie posiadanego parku maszynowego, linii produkcyjnej czy linii montażowej.

Czytaj więcej o systemie RSmatic OEE

Topologia systemu

Architektura client-server w oparciu o serwer WWW

Dostęp do systemu poprzez dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową. Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach klienckich i panelach operatorskich.

Wydajne gromadzenie danych

Wydajny mechanizm gromadzenia danych w bazie MS SQL Standard (w przypadku małej ilości danych również MS SQL Express).

Intuicyjny interfejs graficzny

System zaprojektowany zgodnie z koncepcją Responsive Web Design. Wygląd i układ poszczególnych ekranów automatycznie skaluje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Modyfikacje i rozbudowa bez potrzeby ingerencji programisty

Możliwość łatwego definiowania przestojów produkcyjnych, produkowanych detali, powodów braków itd. z poziomu przeglądarki WWW.

Brak licencji dostępowych

Brak sztywnych limitów w zakresie ilości podłączonych maszyn oraz komputerów klienckich.

Łatwa integracja z innymi systemami

Możliwość integracji z innymi systemami klasy ERP/MES (import zleceń produkcyjnych, planowanie obłożenia maszyn itp.).

Funkcjonalność systemu

Wizualizacja/status pracy maszyny

Wizualizacja stanu pracy maszyny/linii wraz z danymi dotyczącymi aktualnie produkowanego detalu, numeru zlecenia, operatora itd

Akwizycja danych w trybie ONLINE

Wyliczanie wskaźników w trybie rzeczywistym połączone z prezentacją postępu produkcji oraz statystyk za wybrany okres (godzina, zmiana, doba, tydzień, miesiąc)

Monitorowanie parametrów pracy maszyny

Monitorowanie newralgicznych parametrów nastawnych jak również wybranych wartości mierzonych wpływających na wydajność pracy maszyny

Tracebility

Funkcja śledzenia przepływu materiałów i detali w całym procesie produkcyjnym

Raportowanie

Mechanizm raportowania udostępniający zdefiniowane raporty cykliczne oraz generowanie własnych zestawień i analiz

Planowanie produkcji

Możliwość planowania obłożenia produkcyjnego poszczególnych maszyn w ciągu produkcyjnym

Co zyskasz wdrażając system monitorowania wydajności produkcji?

Zwiększysz efektywność wykorzystania maszyn w Twoim zakładzie produkcyjnym

Wizualizacja stanu pracy maszyny/linii wraz z danymi dotyczącymi aktualnie produkowanego detalu, numeru zlecenia, operatora itd

Wszelkie działania optymalizacyjne podejmował będziesz na podstawie wiarygodnych i szczegółowych danych

Funkcja śledzenia przepływu materiałów i detali w całym procesie produkcyjnym

Zredukujesz czas na generowanie papierowych dokumentów i raportów (koniec z ręcznym wypełnianiem kart OEE)

Wyliczanie wskaźników w trybie rzeczywistym połączone z prezentacją postępu produkcji oraz statystyk za wybrany okres (godzina, zmiana, doba, tydzień, miesiąc)

Skrócisz czas reakcji na nieprzewidziane zdarzenia na produkcji

Mechanizm raportowania udostępniający zdefiniowane raporty cykliczne oraz generowanie własnych zestawień i analiz

Na bieżąco będziesz monitorował wydajność produkcji

Monitorowanie newralgicznych parametrów nastawnych jak również wybranych wartości mierzonych wpływających na wydajność pracy maszyny

Uzyskasz dostęp do interesujących Cię danych produkcyjnych z dowolnego miejsca w firmie i poza nią

Możliwość planowania obłożenia produkcyjnego poszczególnych maszyn w ciągu produkcyjnym

Zamów instalację pilotażową

Zgodnie z życzeniem klienta zapewniamy możliwość instalacji środowiska testowego.  Warunkiem instalacji wersji testowej jest udostępnienie infrastruktury sieciowej umożliwiającej komunikację ze sterownikiem wybranej maszyny produkcyjnej. Wersja testowa zakłada wykorzystanie bazowej wersji systemu RSmatic OEE nie uwzględniającej szczegółowych wymagań funkcjonalnych klienta.

Skontaktuj się z nami