Podstawowa funkcjonalność systemu polega na wyliczaniu i raportowaniu współczynnika  OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness).

OEE

Dostępność

Wykorzystanie

Jakość

OEE = Dostępność * Wykorzystanie * Jakość

  • Dostępność – Stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu który w rzeczywistości możemy na to zadanie poświęcić; Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn;
  • Wykorzystanie – Stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie jest  zaniżane przez straty prędkości wykonywania operacji;
  • Jakość – Stosunek ilości dobrych i wadliwych produktów;
oee-grafika

W praktyce wyliczenie miarodajnego wskaźnika wydajności produkcji, ze wskazaniem na ewentualne przyczyny jego obniżenia lub niestabilności w czasie, jest mechanizmem dość skomplikowanym. OEE zależy od wielu czynników charakterystycznych dla danego procesu produkcyjnego a dokładność jego wyliczania od przyjętej metody zbierania danych, ich jakości i ilości.